ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

185 results
Greek Term English Term
ρίζα σημιτικών γλωσσών (η) binyan
ρητότητα explicitness
Ρητότητα (η) explicitness
ρίζα (η) radical
ρίζα (η) radix
ρήτωρ (ο) rhetorian
ρίζα root
ρίζα και σχήμα (το) root-and-pattern
ρίζα stem
ρίζα της γλώσσας (η) tongue root