Αγγλικός Όρος
explicitness
Πηγή
Πετρούνιας
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ρητή διατύπωση
Πηγή
Πετρούνιας
Όρος
ρητότητα

feedback