Αγγλικός Όρος
explicitness
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ρητότητα (η)

feedback