Αγγλικός Όρος
root-and-pattern
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ρίζα και σχήμα (το)

feedback