Αγγλικός Όρος
root
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Crystal (2008)
Fromkin (2011)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ρίζα
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback