Αγγλικός Όρος
binyan
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ρίζα σημιτικών γλωσσών (η)

feedback