Αγγλικός Όρος
inflated language
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Xydopoulos (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
βερμπαλισμός (ο)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
ρητορισμός (ο)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback