Αγγλικός Όρος
explicit performative
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Richards et al. (1985)
Yule (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ρητόεπιτελεστικό
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback