Αγγλικός Όρος
verb's termination
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ρηματικές καταλήξεις
Πηγή
Crystal (2003)

feedback