Αγγλικός Όρος
verbal group
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ρηματική ομάδα

feedback