Αγγλικός Όρος
bridge verbs
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ρήματα-γέφυρα (τα)

feedback