ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1763 results
Greek Term English Term
πτωτικές καταλήξεις (οι) case endings
πτωτικό φίλτρο (το) case filter
πτωτική κυβέρνηση case government
πτωτικός δείκτης (ο) case marker
πτωτικός χαρακτηρισμός (ο) case qualification
πτωτικός προσδιορισμός (ο) case qualification
πτωτικοί ρόλοι/λειτουργικοί ρόλοι/ρόλοι του συμμετέχοντος/θεματικοί ρόλοι (οι) case roles
πτωτική ένδειξη cue case
πτώση που δηλώνει διά μέσου κίνηση (η) perlative
πτώση φωνήεντος vowel reduction