Αγγλικός Όρος
case filter
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
φίλτρο πτώσης (το)
Πηγή
Θεοφανοπούλου-Κοντού (2002)
Όρος
πτωτικό φίλτρο (το)
Πηγή
Θεοφανοπούλου-Κοντού (2002)

feedback