Αγγλικός Όρος
case endings
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Fromkin et al. (2003)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πτωτικές καταλήξεις (οι)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback