ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1763 results
Greek Term English Term
πυρηνική γραμματική (η) core grammar
πυρηνική σημασία (η) core meaning
πυρηνική δομή (η) core structure
πυρηνική πρόταση (η), υποπρόταση (η) kernel clause
πυρηνική γραμματική (η) kernel clause
πυρηνική πρόταση (η), υποπρόταση (η) kernel sentence
πυρηνική γραμματική (η) kernel sentence
πυρηνική διαδοχή στοιχείων (η) kernel string
Πυρηνική κατηγόρηση (η) Nuclear predication
πυρηνική πρόταση (η) nuclear sentence