Αγγλικός Όρος
kernel clause
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
πυρηνική πρόταση (η), υποπρόταση (η)
Όρος
πυρηνική γραμματική (η)

feedback