Αγγλικός Όρος
nuclear sentence
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πυρηνική πρόταση (η)

feedback