Αγγλικός Όρος
core meaning
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πυρηνική σημασία (η)

feedback