Αγγλικός Όρος
kernel string
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πυρηνική διαδοχή στοιχείων (η)
Πηγή
Lyons (2002)

feedback