Αγγλικός Όρος
core structure
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πυρηνική δομή (η)

feedback