Αγγλικός Όρος
core grammar
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Trask (1993)
Crystal
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πυρηνική γραμματική (η)
Πηγές
Πετρούνιας
Σπυριδούλα Μπέλλα (2007)

feedback