ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1763 results
Greek Term English Term
πτώση (η) case
πρωτότυπος κλασικής θεωρίας (ο) classical theory prototype
πτυχία στη λεξικογραφία (τα) degrees in lexicography
πτώση fall
πρωτότυπος (ο) prototype
Πρωτότυπος (ο) prototype
πρωτότυποι prototypes
πρωτότυποι prototypes
πτώση που δηλώνει "πάνω σε" (η) superessive
πτώση που δηλώνει "πάνω σε" (η) supraessive