Αγγλικός Όρος
case
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Cruse (2006)
Trask (1993)
Crystal
Fromkin (2011)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πτώση (η)
Πηγές
Crystal (2003)
Lyons (2002)
ΛΚΝ
Μπαμπινιώτης

feedback