Αγγλικός Όρος
classical theory prototype
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Cruse (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πρωτότυπος κλασικής θεωρίας (ο)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2006)

feedback