Αγγλικός Όρος
prototypes
Πηγές
Carr (2008)
Crystal
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
πρωτότυποι
Πηγή
Crystal (2003)
Όρος
πρωτότυποι
Πηγή
Crystal

feedback