Αγγλικός Όρος
fall
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
πτώση
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
κατιών τόνος

feedback