ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1763 results
Greek Term English Term
πρωτότητα firstness
Πρωτοινδοευρωπαϊκή (η) (γλώσσα) PIE
πρωτόκολλο protocol
πρωτοτυπικά φαινόμενα (τα) prototype effects
πρωτοτυπική σημασιολογία (η) prototype semantics
πρωτοτυπική θεωρία (η) prototype semantics
πρωτοτυπική δομή (η) prototype structure
πρωτοτυπική θεωρία (η) prototype theory
Πρωτόκοσμος (ο) Proto-World
πρωτολέξη (η) vocable