Αγγλικός Όρος
firstness
Πηγή
Strazny (2005)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πρωτότητα
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback