Αγγλικός Όρος
Proto-World
Πηγή
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Πρωτόκοσμος (ο)

feedback