Αγγλικός Όρος
prototype semantics
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
πρωτοτυπική σημασιολογία (η)
Όρος
πρωτοτυπική θεωρία (η)
Πηγή
Μπαμπινιώτης

feedback