Αγγλικός Όρος
prototype effects
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Cruse (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πρωτοτυπικά φαινόμενα (τα)

feedback