Αγγλικός Όρος
protocol
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγές
Richards et al. (1985)
R. R. K. Hartmann (2001)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πρωτόκολλο
Πηγή
Κωνσταντίνος Δ. Χατζηδήμου

feedback