Αγγλικός Όρος
prototype theory
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Cruse (2006)
Evans (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πρωτοτυπική θεωρία (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback