Αγγλικός Όρος
vocable
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πρωτολέξη (η)

feedback