Αγγλικός Όρος
prototype
Πηγές
Cruse (2006)
Crystal (2008)
Evans (2007)
Hartmann & James (2002)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Πρωτότυπος (ο)

feedback