Αγγλικός Όρος
superessive
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πτώση που δηλώνει "πάνω σε" (η)

feedback