Αγγλικός Όρος
case government
Πηγή
Householder, F. W. 2014
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πτωτική κυβέρνηση

feedback