Αγγλικός Όρος
cue case
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πτωτική ένδειξη

feedback