Αγγλικός Όρος
case roles
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Cruse (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πτωτικοί ρόλοι/λειτουργικοί ρόλοι/ρόλοι του συμμετέχοντος/θεματικοί ρόλοι (οι)
Πηγή
https://www.researchgate.net/publication/295912069_Orologia_Ypologistikes_Glossologias

feedback