Αγγλικός Όρος
vowel reduction
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πτώση φωνήεντος
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback