Αγγλικός Όρος
case qualification
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
πτωτικός χαρακτηρισμός (ο)
Όρος
πτωτικός προσδιορισμός (ο)

feedback