Αγγλικός Όρος
perlative
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πτώση που δηλώνει διά μέσου κίνηση (η)

feedback