ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

720 results
Greek Term English Term
ταξινόμηση γλωσσών (η) classification of languages
ταξινομητής (ο) classifier
ταξινομική γλώσσα (η) classifying language
ταξινόμηση ονομάτων (η) noun classification
ταξινόμηση γλωσσικών πράξεων (η) speech act classification
ταξινόμηση σε υποομάδες (η) subgrouping
ταξινομική ανάλυση (η) taxonomic analysis
ταξινομική ιεραρχία (η) taxonomic hierarchy
ταξινομική γλωσσολογία taxonomic linguistics
ταξινομία (η) taxonomy