Αγγλικός Όρος
classification of languages
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ταξινόμηση γλωσσών (η)

feedback