Αγγλικός Όρος
taxonomic analysis
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ταξινομική ανάλυση (η)

feedback