ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

720 results
Greek Term English Term
ταξινομώ classify
ταξινομικό ρήμα (το) classifying verb
ταξινομώ sort
Ταραχουμάρα (η) (γλώσσα) Tarahumara
Ταρσκική σημασιολογία (η) Tarskian semantics
ταξινομικός-ή-ό taxonomic
ταξινομικός δομισμός/στρουκτουραλισμός (ο) taxonomic structuralism
ταξώνυμο taxonym
ταξωνυμία (η) taxonymy
τάση (η) tension