Αγγλικός Όρος
taxonomic
Πηγή
Cruse (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ταξινομικός-ή-ό

feedback