Αγγλικός Όρος
taxonomic structuralism
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ταξινομικός δομισμός/στρουκτουραλισμός (ο)

feedback