Αγγλικός Όρος
classify
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ταξινομώ

feedback