Αγγλικός Όρος
Tarskian semantics
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ταρσκική σημασιολογία (η)

feedback